Условия за ползване

© 2021 Ecolab USA Inc. Всички права запазени.
Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233

Съдържание на Ecolab

Ecolab USA Inc. поддържа този уебсайт като удобство за онлайн потребителите. Смяташе се, че информацията, намираща се на www.ecolab.com, е точна към момента, когато е публикувана за публично гледане от онлайн общността. Ecolab USA Inc. не поема ангажимент да актуализира или коригира информация, която се появява на този уебсайт.

Съдържание на трети страни

Определени връзки в този уебсайт отвеждат онлайн потребителите към други сайтове, разположени извън www.ecolab.com, за които Ecolab USA Inc. няма контрол върху съдържанието. Връзките се предоставят на онлайн потребителите единствено за удобство и включването на такива връзки от Ecolab USA Inc. не означава никакво одобрение на информацията от Ecolab USA Inc. Ecolab USA Inc. не прави изрични или косвени гаранции и поема не носи отговорност във връзка с каквото и да е използване на тази информация.

Право на показване, възпроизвеждане и разпространение

Ecolab USA Inc. предоставя на всяко лице правото да показва, възпроизвежда и разпространява копия на съдържанието, намиращо се на www.ecolab.com, което е предмет на следните условия:

  1. Съдържанието трябва да се използва само за информационни цели и не може да се продава или разпространява с търговска цел.
  2. Посоченото по-горе известие за авторски права трябва да се появи на всяко копие на публикацията или всяка част от нея.

Освен както е отбелязано по-горе, не се предоставят никакви права или лицензи съгласно авторско право, патент или търговска марка на Ecolab USA Inc. на друга страна.