Партньорство в посрещането на глобалните предизвикателства

В Еколаб това правим най-добре. Нашите 44 000 сътрудници предоставят цялостни решения, базирани на практически опит и персонализирани услуги за подобряване безопасността на храните, поддържане на чиста и безопасна среда, оптимизиране използването на вода и енергия и подобряване на оперативната ефективност и устойчивост в близо три милиона обекта в повече от 170 страни.

Ние сме навсякъде, където е важно

От ресторанти и хотели до енергийни и производствени съоръжения, над 25 000 сътрудници на Еколаб в областта на продажбите и услугите, най- големия и отлично обучен търговски и обслужващ екип в областта на индустриалните пазари, помагат на клиентите да се справят с предизвикателствата при почистване и дезинфекция и воден и енергиен мениджмънт. Много от най-разпознаваемите марки в света разчитат на Еколаб, за да осигурят оперативна ефективност, цялост на продукта и репутация на марката.

Персонализирано обслужване

Основното конкурентно предимство на Еколаб е нашият отлично обучен търговски и обслужващ екип в областта на индустриалните пазари. Всяко предизвикателство на клиента е уникално и затова нашите 25 000 сътрудници си партнират с клиентите в техните обекти, като предоставят индивидуални консултации и услуги. Нашите експерти използват строг процес за събиране на данни, прилагане на съвременни технологии, преосмисляне на процесите и предоставяне на решения за справяне с уникалните икономически, социални и екологични предизвикателства на нашите клиенти.

Зад всеки търговски представител стои екип от изследователи, учени, инженери, специалисти по регулаторни въпроси и други експерти, които работят усърдно, за да се справят с предизвикателствата на клиентите, да разработват нови решения и да отговарят на възникващите нужди.

Иновативни решения

Еколаб има дълга история на иновации. Нашата стратегия се основава на химия, дигитални технологии и услуги, които да доставят експоненциална стойност за клиента. Екипът от 1200 учени, инженери и технически специалисти създава най-добрите в своя клас решения, които се разработват с отговорност и с голямо внимание на въздействието върху човека и околната среда. С нашия опит в ключови технологии, включително антимикробни технологии, за дозиране и контрол, за лична хигиена и хигиена на околната среда, полимери, повърхностно активни вещества, химия на твърдото тяло, управление на водите и анализ на данните, ние помагаме за подобряване на оперативната ефективност, качеството на продукта и безопасността за нашите клиенти.

Our Purpose and Vision

Ние сме обединени от нашата цел да направим света по- чист, по-безопасен и по- здравословен – помагайки на бизнеса да опазва хората и жизненоважните ресурси. Нашата визия е да бъдем глобален лидер във водните, хигиенните и антимикробните технологии и услуги – предоставяйки и защитавайки жизненоважните ценности – чиста вода, безопасна храна и здравословна среда.

Когато нашите клиенти успеят, ние успяваме.

 

Еколаб е навсякъде, където има значение. Защото това, което правим – и начинът, по който го правим – има значение навсякъде.

Нашата марка за водни ресурси

Nalco Water

Nalco Water е компания на Еколаб, която предоставя иновативни решения за третиране на вода и управление на водните ресурси, подобряване на процесите и контрола на замърсяването - оптимизиране на качеството на продуктите и оперативните разходи за нашите клиенти, като същевременно намалява тяхното въздействие върху околната среда.