Индустрии, които обслужваме

Еколаб има 25 000 сътрудници в областта на продажбите и обслужването, които са най-голямата и най-добре обучена сила за директни продажби и обслужване в бранша. Всеки ден изпращаме експертите си в обекти на клиентите по целия свят - ресторанти, хотели, болници, фабрики, рафинерии и други предприятия от над 40 индустрии в повече от 170 държави. 

Нашата цел е да бъдем Вашият най-ценен партньор

Повече от 27 000 сътрудници на Еколаб в областта на продажбите и обслужването са най-голямата и най-добре обучена сила за директни продажби и обслужване в бранша. Всеки ден изпращаме експертите си на места по целия свят в предприятия, обхващащи повече от 40 индустрии. 

Чрез работата в обекта на клиента, нашите екипи за обслужване на място наблюдават системите и технологиите, за да събират данни и да гарантират, че те работят правилно, споделят най-добри практики, осигуряват обучение, насърчават безопасността, решават предизвикателства и помагат на клиентите да реализират пълните ползи от нашите технологии и програми. Всяко посещение дава по-задълбочен поглед върху работата на клиентите - основа за приложими препоръки за подобряване на удовлетвореността на гостите и служителите, осигуряване на безопасността на храната, повишаване на оперативната ефективност, постигане на целите за устойчивост, повишаване на безопасността и защита на репутацията на марката.