Профил на компанията

РАБОТАТА, КОЯТО ВЪРШИМ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ

  • Ние правим света едно по-чисто, по-безопасно и здравословно място.
  • Защитаваме жизненоважните ресурси и осигуряваме вода и електрозахранване там, където е необходимо.
  • Нашите продукти и услуги предотвратяват заболявания и инфекции.  Запазваме безопасността на храните. Защитаваме местата, където хората се хранят, спят, работят, играят или се лекуват. 
  • Основава ме се на фундаменталните неща от качеството на живот: Запазваме здравето на хората. Укрепваме благоденствието. Предоставяме гаранции за един по-пълноценен живот.
  • Помагаме на нашите клиенти да постигат успехи. Редуцираме риска и тревогите. Подпомагаме развитието им.

НАЧИНЪТ НИ РАБОТА СЪЩО Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ

  • Работим целенасочено. Когато имаме цел пред нас, я постигаме. Когато има проблем, го решаваме.
  • Работим с оглед на безопаснотта. Грижим се за всички наши действия.
  • Стремим се да правим това, което е правилно, което е честно.
  • Предприемаме съвместни действия. В екипи. Екипната работа ни прави по-силни за различни перспективи.
  • Намираме вдъхновение и енергия в работата си и начинът, по който я вършим, в обучението и растежа. В създаването на един по-различен свят, обслужвайки общото благо. 
Back to Top