Нашият бизнес

Хотелска хигиена & Подготовка и сервиране на храна: Почистващи и хигиенизиращи продукти, програми и услуги за ресторанти и заведения за бързо хранене, хранителни магазини, обществени сгради, включително филтриране на води, продукти за почистване на хранителни суровини, специализирани продукти за кухненска хигиена и перални стопанства.

Болнична хигиена: Продукти и услуги за измиване и дезинфекция на медицинския персонал, скръб продукти, почистващи и дезинфекциращи продукти за обработка на медицински инструментариум, и дезинфекция на повърхности в болничната обкръжаваща среда.

Хранително-вкусова промишленост: Почистващи и хигиенизиращи продукти, оборудване, системи и услуги за земеделски стопанства, производители на напитки и бира, фармацевтична, козметична и био технологична индустрии, производители на мляко и млечни продукти, производители на готови храни и хранителни продукти.

Текстилна хигиена: Продукти, програми и услуги за почистване и дезинфекция, включително енергийни решения за рециклиране на отпадни води и системи за управление нa данни в обществени перални стопанства за пране на работно облекло, хотелски и болничен текстил.

Back to Top