Управление на стандартите за хигиена

Спазване на изискванията на стандартите за качество, комплексна проверка, проследяемост и одитна пътека са ключови понятия за всеки съвременен производител. Истинското предизвикателство е как да се изпълняват ефективно и ефикасно всички задължения по сертифициране и одитиране на процедурите за качество и едновременно с това да се управлява успешно всяка бизнес дейност.

Всички хигиенни процеси трябва да бъдат редовно контролирани, за да се гарантира спазването на всички документирани процедури, нормативни изисквания и правила за работа и безопасност. В допълнение към експертните ни познания и опит в доставката на високо ефективни решения в областта на почистването и дезинфекцията, ние можем да ви осигурим и комплексни софтуерни системи, за да определите отклоненията от добрите хигиенни практики, да спазвате спазвате стандартите и да повишите ефективността, качеството и безопасността на вашата дейност.

Ефективната употреба на продуктите и уредите за почистване изискват съответното процедурно и практическо обучение на служителите. Еколаб може да сътрудничи на вашия почистващ персонал с ефективни програми за обучени, създадени и прилагани от квалифицирани специалисти.

Нашите предложения включват:

Audixx - комплексна програма за разработване на индивидуален анализ на съществуващото ниво на хигиена и предложения за действие в ХВП. 

EcoChexx.Net - уеб-базиран софтуер за повишаване безопасността на продуктите чрез система за управление на качеството и стандартите за хигиена. 

PlanChexx.Net - уникален софтуер за разработване на процедури по всички изисквания на процеса на почистване 

Back to Top