Тунелни миялни машини

В едно модерно производство оперативната ефективност е от ключово значение. Ефективността зависи от това всеки етап от процеса да се изпълнява на максимална скорост при минимум прекъсвания. Освен това, нарастващите изисквания към качественото и безопасността на продуктите рефлектират върху вида и обема на опаковките, използвани в много индустрии за съхранение, транспортиране или представяне - опаковката, точно като визитна картичка, определя вашия имидж пред клиентите. По този начин, използването на нехигиенични опаковки ще създаде негативно впечатление за качеството на продукта и неминуемо ще се отрази на репутацията на производителя.

Еколаб осигурява цялостно решение за управление и контрол на хигиената на каси, тави, опаковки. Ние правим оценка на специфичните изисквания на дадено съоръжение и предоставяме инструменти за диагностика и анализ за правилно идентифициране на ситуацията. След като се идентифицират проблемите, те могат да бъдат решени - чрез оптимизиране на процесите за почистване и контрол на използваните ресурси.

Back to Top