Третиране на вода

Третиране на вода

Водата е един от най-важните и ценни ресурси в хранително-вкусовата промишленост. Тя е основен елемент, съставна част и ресурс. Свойствата на водата влияе върху качеството на крайния продукт, ефективната работа на съоръженията и най-вече върху безопасността на продукта. По този начин водата влияе върху стойността на бранда. 

Водата е ключов фактор за ефективността на почистващите процеси, но и все по-ограничен ресурс. Затова ние от Еколаб използваме натрупаните знания от различни сфери, за да разработваме комплексни поддържащи програми, основаващи се на качеството и управлението на разходите. Това ни позволява да обогатим нашите санитарни режими със специално разработени програми за третиране на вода. Нашите комплексни програми за обработка на вода комбинират химични продукти и подходящо оборудване с услуги, които отговарят на специфичните нужди на нашите клиенти.

Back to Top