bottles on a conveyor

Смазване на транспортни системи

В един модерен завод ефективната работа е от първостепенно значение. Ефективността на производствения процес зависи от работата на всяка линия на максимална скорост с минимум прекъсвания. Основните фактори за успешна или неуспешна работа на една линия са качеството и свойствата на смазване. За да се избере подходящия продукт за смазване трябва да се вземат предвид много променливи фактори, включително размер и вид на опаковъчните материали, вида и материала на транспортната система и типа продукт, който ще се опакова.

Еколаб предлага широка гама от продукти на сапунена и синтетична основа за "мокро" и "сухо" смазване. Нашите решения са проектирани да отговорят на нуждите на индустрията чрез иновативни дозиращи системи.

За да ви помогне в избора, Еколаб си партнира с утвърдените производители на оборудване в света, за да разработва нови и иновативни решения за системите за смазване. 

Back to Top