ПОЧИСТВАНЕ С ПЯНА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА HYBRID & TOPAZ СИСТЕМИ

Почистващи продукти под формата на пяна

Нуждите на производството, ефективността и необходимостта времето за престои да се сведе до минимум са важни фактори за производствените предприятия. Предизвикателството за постигане на постоянни резултати чрез правилно разпределение на време и ресурси налага оптимизиране на процесите за почистване. Изборът на правилните почистващи продукти, подходящи за вида и степента на замърсяване в съответствие с характеристиките на производството е от ключово значение. Специфичните нужди на производството и разнообразните сложни замърсявания изискват специални за постигане на желания резултат.

Портфолиото от пенообразуващи почистващи препарати на Еколаб е предназначено да отговори на тези предизвикателства. Съчетавайки три отделни продуктови гами, съдържащи продукти с различна консистенция на пяната и време за въздействие, почистващите пенообразуващи продукти осигуряват постоянно чисти и дезинфекцирани повърхности, които са безопасни за производството на храни и оптимизирани и ефективни процедури, които пестят време, енергия и пари.

Индивидуалните програми на Еколаб гарантират, че ще извлечете ползи от тези продукти. С натрупаните знания за почистване на открити повърхности, познаване на процесите и широка гама от продукти и системи, нашите специалисти ще предложат решение за вашите изисквания.

Back to Top