Почистване на външни повърхности (COP)

Еколаб въвежда новата гама HYBRID

 

Новият стандарт в оборудването за почистване с пяна за хигиена на открити повърхности.

Гамата Hybrid използва изцяло нова технология, която прави процеса на почистване и изплакване много по-прецизен и ефективен от всякога. По време на тестовете нашата патентована технология Corona TechnologyTM показа забележителни резултати - по-добро качество и консистенция на пяната, което позволява продължително задържане върху повърхностите. Сателитът Hybrid e гъвкава, модулна система, която позволява на технологията Hybrid да работи във всички възможни направления, включително: работа с концентриран продукти и работен разтвор; фиксирано или променливо дозиране на продукт; дозиране на няколко продукта едновременно и използване на Advantis Mix концепция. Технологията на сателитната система Hybrid е многократно тествана в различни условия и е пригодена за продължителна употреба. Солидната конструкция с хигиенен дизайн осигурява лесна употреба, лесно обслужване и три години гаранция. За допълнителна информация моля свържете се с представител на Еколаб. 

Помещенията за производство на храни са изключително предизвикателство, когато става въпрос за поддържане на хигиена. Това включва различни процеси и оборудване, които са обект на различни форми на замърсяване. След приключване на производствения процес, външните повърхности на производственото оборудване, производствените съоръжения и повърхности, които са в контакт с храната, трябва да бъдат почистени и дезинфекцирани преди стартирането на следващия производствен цикъл. Това обикновено се извършва посредством използването на оборудване за почистване с пяна при ниско налягане и подходящите почистващи и дезинфекциращи химични продукти. 

Успехът или неуспехът обаче зависят от правилната комбинация на почистващи продукти и подходящо оборудване, подкрепени от подходящо обучение и информация за персонала. 

Тази комбинация създава лидерската позиция на Еколаб в тази област. Нашият координиран подход обхваща идентифициране проблемите при поддържането на хигиена, хигиена на персонала, контрол на достъпа, иновативни продукти и оборудване за хигиена на външни повърхности, мониторинг и контрол и уникална система за управление на хигиенните процеси, която проследява всички хигиенни интервенции в производственото съоръжение или цялата фирма - комбинация, която гарантира налагането на високи стандарти на хигиена и производствена ефективност.

Back to Top