Почистване на пълначни модули

Съвременният пазар на напитки е ориентиран изцяло към клиента и търговската марка и изисква постоянно високо качество и неизменен вкус, увеличаване срока на годност на продукта, атрактивна опаковка и разумна цена. Производителите са изправени пред предизвикателството да предлагат разнообразни продукти, за да се различават от конкурентите и да увеличават пазарния си дял. В тази силно конкурентна среда няма място за грешки. Дори и най-малкият пропуск в процеса на почистване може да застраши репутацията на производителя и безопасността на продукта.

Дългогодишният експертен опит на Еколаб в тази област може да ви помогне да намалите този риск до минимум. Основното почистване и дезинфекция на пълначните модули затварачни машини е задължително изискване, за да се избегнат микробиологични инфекции. Ние обръщаме сериозно внимание на процеса на пълнене и можем да помогнем с индивидуални решения за автоматични, полуавтоматични и ръчни системи. 

Еколаб също проектира решения за воден и енергиен мениджмънт, консумация на химични продукти и обработката на отпадни води. 

Back to Top