Почистване на мембранни филтрационни системи

Съвременните изисквания за мембранните филтрационните системи са голямо предизвикателство. В последно време се реализират много нови приложения и филтрацията се превърна в бързо развиваща се област. Наличието на нови приложения обаче изисква набор от комплексни решения за почистване, разработени в съответствие с изискванията индивидуалните процеси. Успешният процес на филтрация зависи разбира се от непрекъснатия поток - ефективно и внимателно подбраните режими на работа и почистване са от съществено значение за увеличаване живота на мембраните и минимизиране на необходимостта от преждевременна смяна. Подходящите процедури за почистване влияят директно върху производителността и разходите за производство. 

Гамата от продукти Ултразил на Еколаб се превърна в еталон за най-добър продукт за почистване на филтриращи системи. Ние непрекъснато разработваме и обогатяваме нашата гама от специализирани почистващи продукти и създадохме богата база данни. Работим с ключови производители в бранша по целия свят, за да гарантираме работещи процедури и решения, основаващи се на взаимния ни опит.

Back to Top