Почистване на хранителни продукти

Почистване на хранителни продукти

Намаляването на микроби и патогенни организми върху хранителните продукти подобрява качеството и удължава  срока на годност на хранителните продукти. Патентованите процедури на Еколаб за почистване на хранителни продукти в хранително-вкусовата промишленост са ефективни решения за минимизиране на риска от микробно замърсяване при обработка на храни. Независимо дали се отнася за директен контакт с хранителни повърхности или за инструменти за обработка на хранителните продукти - Еколаб има решение.  

 

Back to Top