Почистване на доилно и фермерско оборудване

Почистване на доилно и фермерско оборудване

Запазването и поддържането на доброто качество на млякото зависи от качеството на ежедневните процеси за почистване и дезинфекция. Също така, оборудването, използвано в една ферма, като например системи и линии за хранене, съхранение и транспортиране, са източник за предаване и разпространение на болести вътре във фермата. Те обикновено са трудни за почистване и изискват специални решения. 

Еколаб предлага широка гама от продукти за почистване и дезинфекция на фермерско оборудване, които отговарят на различни хигиенни изисквания по целия свят.  Нашата продуктова гама включва течни и твърди продукти, както и иновативни решения за намаляване на консумацията на вода и енергия и елиминира използването на фосфати и нитрати.   

Back to Top