Дезинфекция на повърхности в стопанството

Минимизирането на излагането на риск инфекциозни агенти изисква постоянен контрол на заобикалящата среда, добри условия на живот и строг контрол на потенциалните носители на болести като хора, превозни средства, оборудване. 

Еколаб разполага с широка гама от продукти за дезинфекция за контрол на разпространието на заболявания и кръстосано замърсяване в стопанството. 

Изпълнението на дезинфекцията, финалната стъпка в хигиенните програми, зависи от редица променливи:

  • Ефективността на предходните етапи в програмата за почистване
  • Методите и ефективността на прилагания продукт
  • Изборът на дезинфектант
  • Дейностите, извършвани след дезинфекцията, които могат да доведат до повторно замърсяване
Back to Top