Дезинфекция на повърхности в промишлеността

Еколаб разполага с широка гама дезинфекциращи продукти, покриващи всички производствени нужди като почистване на затворени системи, открити повърхности, ръчно почистване и са подходящи за използване при преработка на храни, мляко и напитки. Продуктите са в съответствие с националните и международни стандарти и са регистрирани в органи като DEFRA и много други системи за акредитация в промишлеността и търговията на дребно.

Дезинфекцията на повърхности, влизащи в контакт с храни, е основен елемент във всички хигиенни програми в един завод за добри хигиенни практики (GHP), които се изискват според Регламента (EC) No 852/2004 and 853/2004. Използването и прилагането на дезинфектанти се контролира от редица нормативни актове като Регламента за биоцидите (BPR) и множество други наредби.

Изпълнението на дезинфекцията, финалната стъпка в хигиенните програми, зависи от редица променливи:

  • Ефективността на предходните етапи в програмата за почистване
  • Методите и ефективността на прилагания продукт
  • Изборът на дезинфектант
  • Дейностите, извършвани след дезинфекцията, които могат да доведат до повторно замърсяване
Back to Top