Почистване и дезинфекция на повърхности

Еколаб разработва, произвежда и предлага на пазара широка гама от продукти за дезинфекция, с които помагаме да се гарантират най-високите стандарти за хигиена на повърхности в ХВП, болници и здравни заведения, обществени кухни, ресторанти и заведения за бързо хранене, както и в аграрния сектор.   

Еколаб ще продължи да разработва иновации в тази област в пълно съответствие с изискванията Регламента за биоцидите (B.P.R.) и REACH Регламента. Ние продължаваме да генерираме вътрешни и независими данни относно ефикасността на нашите продукти.

Дезинфекцията е много важна стъпка в цялостната програма за хигиена, но за да се постигнат устойчиви и ефективни стандарти за хигиена, тя трябва да бъде задължителна част заедно с ефикасни почистващи продукти, разработени и документирани процедури, обучение и системи за контрол.  

Изберете област на приложение, която желаете да разгледате.

Back to Top