Почистване и дезинфекция на инструменти

Почистване и дезинфекция на инструменти

Еколаб предоставя прости, но балансирани решения за всяка стъпка от процеса по почистване и дезинфекция на медицински инструментариум, включващ ръчна и машинна обработка. Чрез активните съставки PerOxyBalancе® и Glucoprotamin®, нашите продукти осигуряват:

  • Висока съвместимост с материалите, която се изразява в пестене на време при обработка на инструментите, по-ниски разходи, по-малко продукти, които да се поръчват и поддържат на склад;
  • Кратки експозиционни времена за почистване и дезинфекция;
  • Неутрално за кожата pH и биоразградимост с цел опазване на потребителя и околната среда;

 

Back to Top