Интегрирани решения за професионално пране

 

Нови стандарти за бъдещето на професионалното пране

Какво е PERformance®?

PERformance е система, която се състои от три отделни модула. Еколаб разработи оптимизирана цялостна концепция за вашето перално стопанство, която осигурява най-доброто възможно представяне на вашия бизнес при възможно най-голямо спестяване на разходите. 

В основата на PERformance концепцията е високо концентрираният продукт Ozonit® PERformance. Това е уникален избелващ и дезинфекциращ агент на основата на пероцетна киселина. За оптимизиране на използването на химични продукти в един процес на изпиране, Еколаб разработи три различни модула, които се основават един на друг:

 

PERformance BASIS

Комбинацията от процеси за пране при ниска температура  и високо концентрирани препарати снижава значително общите разходи на метода на изпиране и постига превъзходен резултат.  

  • Метод на изпиране при ниска температура

         - Болнично пране при 60°C

         - Хотелско пране на 50°C

  • Високо концентрирани продукти
  • Изключително щадящ за текстилните изделия метод на изпиране

В основата на PERformance концепцията е новаторският метод на изпиране с новия препарат за избелване и дезинфекция Ozonit PERformance.

PERformance PLUS

Ефективно оползотворяване на водата и енергията

PERformance PLUS съчетава новаторската система PERformance BASIS с високо ефективни интегрирани системи за оползотворяване на водата и енергията. Например: Aquavent - един от инструментите на Еколаб за оползотворяване на енергията - новаторския топлообменник на отработен въздух от гладачните машини. Затоплената чиста вода се добавя в процеса на изпиране.

PERformance ULTIMATE

Тази технология е резултат от над 20 години опит във водните и енергийни решения. В съчетание с високо ефективни химични продукти ще направи процеса на изпиране и сушене възможно най-ефикасен.  

Вашата пералня ще бъде готова за бъдещето.

PERformance ULTIMATE - вашата концепция за перално стопанство с ниско потребление на енергия и без пара. Досега парата беше най-важния топлоносител в пералното стопанство.  Поради енергийните загуби при производството и преноса на пара  и поради неизползваните възможности на кондензата, ефективността на парния котел не е оптимална. Енергията обаче става все по-ценна.  But energy is becoming more and more valuable. За пералните е от съществено значение да намалят използването на енергия до минимум. Перилен процес без използването на пара има много предимства: 

  • Без инвестиция за парни котли или котелно помещение 
  • Няма поддръжка на парни котли и кондензни гърнета
  • Без обработка на водата за парния котел 
  • Без пара и кондензат
  • Без проблеми в качеството на парата (наличие на железни частици) 
  • Без загуби на енергия при топлоотделяне, пренос на пара, кондензат и горещ въздух 

 

PERformance SMART

Докато трите модула PERformance са фокусирани върху тунелните перални машини, PERformance SMART се фокусира върху конвенционалните перални машини. За тези машини Еколаб предлага концепция за повишаване на оперативната ефективност: PERformance SMART.

 

Back to Top