plates in a dishwashing machine

Измиване на съдове

Чистите съдове са една от основните причини, поради които гостите се връщат отново в един ресторант. Решенията за измиване на съдове, които Еколаб разработва, ви помагат да постигнете безупречно чисти съдове, чаши и сребърни прибори, като въздействат положително на вашите гости и ги мотивира да се върнат отново.

Back to Top