Измиване на бутилки

Измиване на бутилки

Съвременният пазар на напитки е изцяло ориентиран към потребителя и търговската марка и изисква постоянно високо качество и вкус, удължаване на жизнения цикъл на продукта на пазара, атрактивен външен вид и цена. Производителите са изправени пред предизвикателството да разработват непрекъснато нови продукти, за да се отличават от конкурентите си и увеличат пазарния си дял. В тази силно конкурентна среда няма място за грешки. Дори и най-малката неточност в поддържането на хигиената в процеса на пълнене може да застраши репутацията на търговската марка и безопасността на продукта.

Опитът на Еколаб в тази област, натрупан през годините, може да помогне да се намали този риск до минимум. Ние обръщаме сериозно внимание на тази част от процеса и ще ви подкрепим с програми, разработени според специфичните нужди на всеки производствен процес. Използването на различни материали изисква специфични решения - почистване и дезинфекция на опаковките, удължаване живота на бутилките за многократна употреба и намаляване на бракувания амбалаж поради надраскване и чупливост. Еколаб разработва индивидуални решения за оптимизиране на оперативните разходи, свързани с управлението на водните и енергийни ресурси, употребата и съхранението на химични продукти и обработката на отпадни води.

Back to Top