Инженерни решения и оборудване

Като неразделна част от общото портфолио, Еколаб Инженеринг разработва комплексни индивидуални решения за измерващи, отчитащи, дозиращи системи и приложения за всички пазари и отговарящи на всички изисквания - от разработване, производство и продажби до развиване на нови и иновативни технологии, допълвайки широката продуктова гама. За да отговорим на икономическите нужди на нашите клиенти и екологичните изискванията, ние поставяме икономическия растеж и опазването на околната среда на равна основа. 

Back to Top