Предпазване от куцота

Куците крави не могат да се хранят, размножават или движат нормално, склонни са да развият мастит и в резултат дава по-малко мляко.

Куцотата може да бъде причинена от различни фактори. Тези, причинени от инфекция, са силно заразни. За да се намали опасността от инфекция и разпространение на заразата в стадото вие се нуждаете от програми за предпазване от куцота за контрол на установената инфекция и предпазване от нова, за измиване на замърсяванията и унищожаване на бактерията, която втвърдява копитото и уврежда кожата около него. Превенцията намалява разходите за лечение и закупуване на нови животни и рефлектира върху количеството мляко и плодовитостта на животните. 

Еколаб разработи няколко програми за предпазване от куцота, подходящи за вашето стопанство. 

Ние предлагаме решения, които са подходящи както за животните, така и за оборудването, което използвате във фермата. 

Back to Top