Оптимизирани CIP процеси в производството храни, млечни продукти и напитки

В условията на силна конкуренция и непрекъснатото увеличаване на цените за вода и енергия оптимизацията на процесите за почистване и дезинфекция на затворени системи  (CIP системи) в производството на храни, млечни продукти и напитки е изключително важно. Дългият цикъл на почистване при смяната на производството на различни продукти намаляват производителността и трябва да бъдат сведени до минимум без това да влияе на качеството и безопасността. Еколаб е лидер в разработването на устойчиви решения за увеличаване ефективността на работните процеси, опазване на природните ресурси, повишаване на безопасността и намаляване на отпадъците като помага да намалите общите оперативни разходи. Еколаб отговаря на предизвикателството чрез доставяне на иновативни решения за почистване и допринася за постигането на целите за устойчиво развитие на компанията ви като същевременно осигурява икономически ползи за вашия бизнес.  

Еколаб има ноу-хау и пълна гама от продукти за постигане на оптимални условия на работа. Нашите специалисти могат да дадат препоръки за подобрения, а с техния богат опит могат да ви помогнат да решите и най-трудните въпроси. 

Back to Top