CIP системи

Има оборудване, което може да почиства само на място - не може да го разглобите, но процесът изисква редовно почистване и дезинфекция. Затова така наречените CIP операции са основна част от основния процес за почистване на съоръженията за производство на храни и напитки, включващи може би един от най-утвърдените автоматизирани процеси за почистване. Въпреки това, нарастващите разходи, дължащи се на употребата на вода и енергия и все по-взискателните производствени програми, налагат необходимостта от нов поглед върху ефективността на тези процедури. Все повече клиенти търсят подход, който да намали потреблението химични продукти, вода и електроенергия, минимизира времето за престой и увеличава производствената ефективност. 

Експертният опит на Еколаб в тази област е без аналог. Нашите нови специализирани програми съчетават CIP диагностика и инструменти за оптимизация, които да ви помогнат да поддържате отлично ниво на CIP операциите. Новият и подобрен подход при избора на химични продукти осигурява осезаеми ползи в сравнение с традиционните почистващи препарати и в много случаи налага по-висок стандарт на хигиена за по-малко време при значително по-ниска консумация на енергия.

Back to Top