Биологична безопасност в животновъдни ферми

Биологичната безопасност като технически термин описва серия от действия, предприемани за предотвратяване на навлизането на инфекциозни организми и разпространението им във фермата. Една добра програма за биологична безопасност е ефективен начин за намаляване на риска от възникването и разпространението на инфекции между животни или предаване от животни на хора. 

Бързите и лесни за прилагане процедури са в основата всяка програма за биологична безопасност. За да бъде ефективна, всяка програма е специфична за стопанството и изисква внимателен анализ на ситуацията и отделните параметри. Експертният опит на Еколаб в тази област е признат като ценна подкрепа при разработването на такива програми. Заедно с нашата специализирана дистрибуторска мрежа ние можем бързо да създадем програма, да обучим вашия персонал и да ви осигурим защитата, от която се нуждаете.  

Back to Top