В надпреварата за ваксина

Еколаб осигурявачиста работна среда в помещенията за клинична биопроизводствена дейност на Университета в Оксфорд за разработката и производството на ваксина срещу COVID-19.

Понастоящем над три милиарда души изпитват някаква форма на ограничение на движението си или са блокирани, за да се опитат да забавят разпространението на COVID-19.  В ход е глобална надпревара за разработване на ваксина или медикаментозно лечение за спиране на пандемията.  Институтът Дженър към Университета в Оксфорд, обяви значителен напредък в разработването и производството на ChAdOx1 nCoV-19, ваксина срещу COVID-19. Първите доброволци от фаза I / II клинично изпитване бяха ваксинирани на 23 април 2020 г. като целта е ваксиниране на още 800 доброволци през следващите седмици. Производството на  ChAdOx1 nCoV-19 се провежда в Clinical BioManufacturing Facility /Клинично съоръжение за биопроизводство/ на Институтът Дженър, одобрен от MHRA, лицензиран за производство на изпитвани лекарствени продукти, включително ваксини, в съответствие с принципите на добрата производствена практика (GMP).

Екипът на Ecolab Life Sciences във Великобритания предостави съществена подкрепа за изследователските усилия, които се подкрепят от правителството на Обединеното кралство. За да разработи ваксина, лабораторията трябва да работи в контролирана среда. Работниците се нуждаят от среда без замърсяване, за да извършват своите тестове и манипулации, за да избегнат компрометиране на резултатите от работата си. Еколаб предлага гама от валидирани продукти за употреба в чисти помещения и експертни познания за защита и подкрепа на операторите.


"Еколаб е истински партньор и всички сме много впечатлени от екипа, който полага огромни усилия, за да ни помогне да се справим с тази важна работа."

Д-р Кати Оливейра, Ръководител на производството ДПП в Клиничното съоръжение за биопроизводство.


От обработени с йонизиращо лъчение и стерилно произведени продукти, които са тройно пакетирани за лесно пренасяне в най-висококачествените зони, до технически насоки, поддържащи оптимална дезинфекция на повърхността, екипът на Life Sciences е на разположение да помогне на Клиничното съоръжение за биопроизводство да ускори производството на ваксината ChAdOx1 nCoV -19 .

"Еколаб е истински партньор и всички сме много впечатлени от екипа, който полага огромни усилия, за да ни помогне да се справим с тази важна работа“, каза д-р Кати Оливейра, ръководител на производството на ДПП в Клиничния завод за биопроизводство. „От логистиката до техническия екип всички бяха много любезни и сътрудничиха.”

Работата по ваксината, разработена от клинични екипи на Института Дженър към Университета на Оксфорд и Oxford Vaccine Group /Оксфордската група за ваксини/, започна през Януари в изследователската сграда Олд Роуд Кампу в Оксфорд. Неговата уникална технология вече е била използвана за разработване на лечения срещу други вирусни заболявания. След успешно предклинично тестване и стартиране на изпитанието за ваксина срещу COVID-19 в Оксфорд, бързото проследяване на производството на фаза III за прилагане върху 5000 доброволци, започна и професор Сара Гилбърт, водещ изследовател, разработващ ваксината, която казва, че въпреки че човек никога не може за да бъде сигурен в успеха на ваксината, тя е доста уверена въз основа на резултати от различна ваксина, която наскоро беше тествана в клинично изпитване за тестване на ефикасността срещу респираторния синдром на Близкоизточния коронавирус (ChAdOx1 MERS).

“През последните две години работим с Университета в Оксфорд и по-специално с Клиничното съоръжение за биопроизводство “, каза Джералд Морис, мениджър на дивизия Life Sciences, който помага на Университета в Оксфорд дистанционно повреме на пандемията. “В тази ситуация, когато всичките ни продукти са силно търсени, екипът на Еколаб знае колко важна и новаторска е тази работа и винаги се е мобилизирал бързо, за да подкрепи и достави това, от което се нуждаят. "

Търсенето на стерилни продукти на Еколаб от Clinical BioManufacturing Facility се е увеличило с 200 процента, за да подпомогне разрастването на научните изследвания, разработката и производството. Сътрудничеството ще продължи със същата интензивност известно време и ако надеждата се превърне в реалност, ще започне масово производство. Институтът Дженър вече е предприел действия, за да се подготви да произвежда до един милион дози на месец и други фармацевтични организации ще се присъединят .

Въпреки че точното време за одобрена ваксина е неизвестно, това, което е сигурно е, че хигиената ще бъде по-важна от всякога. Консорциумът от фармацевтични организации, които ще произвеждат ваксината, ще се нуждае от стерилни продукти, за да осигури безопасно производство на огромни количества дози. Операциите за ваксиниране на милиарди хора по света, за да се сложи край на пандемията, също ще направят хигиенните практики от решаващо значение. Еколаб се подготвя, увеличава производството и предоставя експертни познания в подкрепа на научната и фармацевтичната индустрия в надпреварата за започване на производството на работеща ваксина.Back to Top