Политика за връщане на продукти

За да отговори по-добре на Вашите нужди и да осигури подкрепа за Вашия бизнес успех, Еколаб ще

въведе актуализирана Политика за връщане на продукти от клиенти, която влиза в сила считано от 01.12.2018 година.

Политиката заменя всякакви съществуващи политики и е насочена към опростяване на процеса по осъществяване на връщане, ускоряване на издаване на разрешение за връщане и е съобразена с най-добрите практики в бранша.
Политиката за връщане на продукти от клиенти се отнася до:


Връщане на продукти
За да получите възстановяване на платената сума, моля, обърнете се към Еколаб в срок от 7 или 30 календарни дни от доставката (в зависимост от условията на политиката), за да поискате одобрение за връщане.


Възстановяване
Продукти и оборудване, поръчани поради грешка на потребителя, отказани при доставка или такива, които не са отказани навреме, за да се спре доставката ще бъдат облагани с такса за възстановяване в размер на 25% от покупната цена на стоките.


Разрешение за връщане
Преди да върнете продуктите или оборудването, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ за получаване на одобрение. Превозвачите ни ще взимат и заводите ни ще приемат само надлежно разрешени връщания.


Изхвърляне на невърнати продукти на Еколаб
Моля, проверете Информационните листове за безопасност (ИЛБ) във връзка с метода за изхвърляне в съответствие с националната нормативна уредба.


Политиката за връщане на стоки ще Ви бъде предоставена от търговски представител на Еколаб или от отдел „Обслужване на клиенти“ на тел.: 02 976 80 35. Моля да се запознаете с всички условия на политиката за връщане на стоки и в случай, че имате въпроси не се колебайте да се обърнете към своя представител на Еколаб или към отдел „Обслужване на клиенти“.
Ние ценим високо нашата дейност и Ви благодарим за възможността да бъдем Ваш партньор.


Искрено Ваши,
Екипът на Еколаб ЕООДBack to Top