Регламент REACH

Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химични вещества

Еколаб е отдаден да предостави най-ефективните и ефикасни водни, хигиенни и енергосъобразни технологии и услуги, решения, позволяващи на нашите клиенти да защитят това, което е от значение: чистата вода, безопасната храна, възобновяемата енергия и здравословната околна среда.  

Отдадени сме да осигурим, че нашите продукти са в пълно съответствие с всички национални регулации, включително REACH регламентът - Европейският регламент за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химичните вещества и смеси. 

Нашата отдаденост включва подпомагане на нашите клиенти да разберат задълженията си, произтичащи от REACH регламента и работим активно с доставчиците ни за да сме сигурни, че очакванията ни спрямо REACH са разбрани коректно.

Повече информация за програмата REACH можете да намерите тук.

Свържете се с нас

Повече информация за REACH?
Свържете се с нас директно на:
Reach@ecolab.com

Европейска агенция по химикали

REACH Център http://www.reachcentrum.eu/

 

 

Back to Top