Производство на сокове

Нарастващото разнообразие на сокове, произведени от концентрат или пресни плодове, изисква гъвкавост и висока производителност. По-голяма част от продуктите са сезонни и бързото разпространение на пазара и създаването на отлично заредени канали за дистрибуция са от основно значение за успеха на всеки производител. Надеждният партньор в дейностите за почистване и дезинфекция е ключов фактор.

За да изпълним тези изисквания, ние адаптирани програми с фокус върху критичните фактори в процеса на производство на сокове. Нашите програми обхващат CIP системи с ускорен режим на работа, концепции за автоматична/полуавтоматична хигиена на пълначно оборудване за асептични и не-асептични линии, широка гама от лубриканти за сухо и мокро смазване специално предназначени за различни технологии на пакетиране, хигиенни решения за измиване на каси и много допълнителни приложения. Еколаб разработва и предлага индивидуални оперативни решения  касаещи дейности относно воден и енергиен мениджмънт, използване и съхранение на химични продукти и преработка и пречистване на отпадни води. Партньорството с Еколаб осигурява:

  • Доказано надеждни програми, внедрени по цял свят
  • Силен екип от експерти, който ще превърне вашия производствен процес в еталон за сравнение
  • Богата гама от иновативни концепции, които осигуряват добавена стойност и осезаеми ползи
  • Достъп до най-богатата база данни в индустрията
Back to Top