beer bottles

Производство на бира

Запазването на вкуса и поддържането на високо качество е основно предизвикателство за пивоварите по света. При наличието на все повече марки, които са оценени и признати по цял свят, пивоварните се нуждаят не само от висока оперативна ефективност, но и от модерни високо-ефективни системи за почистване и дезинфекция, които да отговарят на техните високи стандарти за качество и ефективност. Еколаб е лидер в този сектор и със своите иновации работи в подкрепа на пивоварната промишленост по цял свят вече 75 години. Нашите оперативни програми за ефективност и производителност включват модерни CIP системи, концепции за автоматична/полу-автоматична хигиена на пълначно оборудване, богат избор на лубриканти за “мокро“ и “сухо“ смазване, специализирани програми за измиване на танкове, хигиенни решения за измиване на каси и много допълнителни приложения. Еколаб разработва и предлага индивидуални оперативни решения касаещи дейности относно воден и енергиен мениджмънт, използване и съхранение на химични продукти и преработка и пречистване на отпадни води. Партньорството с Еколаб осигурява:

  • Доказано надеждни програми, внедрени по цял свят
  • Силен екип от експерти, който ще превърне вашия производствен процес в еталон за сравнение
  • Богата гама от иновативни концепции, които осигуряват добавена стойност и осезаеми ползи
  • Достъп до най-богатата база данни в индустрията
Back to Top