Производство и бутилиране на вода

Постоянното увеличаване броя на различните видове на газирани, негазирани и води изисква гъвкавост и най-високо ниво на оперативна ефективност. Много продукти придобиха изключителна популярност през годините и са постигнали огромен растеж във всички части на света. Бързото представяне на пазара и отлично развитите канали за дистрибуция са основни условия за успеха на фирмите за производство и бутилиране на вода. От решаващо значение е да имате сигурен партньор в поддържането на хигиената в производството. 

За да изпълним тези изисквания, ние адаптирани програми с фокус върху критичните фактори в процеса на бутилиране на вода. Нашите програми включват осигуряване на CIP системи, концепции за автоматични/полуавтоматична хигиена за асептични и не-асептични линии, широка гама от лубриканти за сухо и мокро смазване специално предназначени за различни видове опаковки, хигиенни решения за измиване на каси и много допълнителни приложения. Еколаб разработва и предлага индивидуални оперативни решения  касаещи дейности относно воден и енергиен мениджмънт, използване и съхранение на химични продукти и преработка и пречистване на отпадни води. Партньорството с Еколаб осигурява:

  • Доказано надеждни програми, внедрени по цял свят
  • Силен екип от експерти, който ще превърне вашия производствен процес в еталон за сравнение
  • Богата гама от иновативни концепции, които осигуряват добавена стойност и осезаеми ползи
  • Достъп до най-богатата база данни в индустрията
Back to Top