Производство на сладолед

Производството на сладолед е пазар, който расте и се развива непрекъснато. Разнообразието на произвежданите продукти налага и разнообразни производствени процеси. Правилният избор на програми за почистване на системи, работещи при висока температура за кратко време и замразяване (HTST системи) е предизвикателство, което изисква експертни познания и опит.

Еколаб ще осигури подкрепа чрез професионален опит и ще ви помогнем да оптимизирате вашите програми за почистване до най-високо ниво на хигиена на производствените процеси и рационализиране на разходите. Партньорството е Еколаб осигурява:

  • Сигурни и доказали се програми, които се прилагат по цял свят
  • Силен екип от експерти, който ще превърне вашия производствен процес в еталон за сравнение
  • Богата гама от иновативни концепции, които осигуряват добавена стойност и осезаеми ползи
  • Достъп до най-богатата база данни в индустрията
Back to Top