pouring milk into a glass

Производство на мляко

Едно от предизвикателствата в подобряването на стандартите за хигиена в млечната промишленост е удължаване срока на годност на пастьоризираното мляко. Еколаб подкрепя клиентите си чрез портфолио от услуги с акцент върху ефективността на процедурите за почистване и дезинфекция, която ще осигури конкурентност на вашия бизнес. Нашите клиенти се възползват от:

  • Сигурни и доказали се програми, които се прилагат по цял свят
  • Силен екип от експерти, който ще превърне вашия производствен процес в еталон за сравнение
  • Богата гама от иновативни концепции, които осигуряват добавена стойност и осезаеми ползи
  • Достъп до най-богатата база данни в индустрията
Back to Top