Производство на мляко и млечни продукти
glass of milk

Производство на мляко и млечни продукти

Производителите на мляко и млечни продукти произвеждат огромно разнообразие от продукти и имат различни хигиенни изисквания в производството от UHT млека до напитки на основата на кисело мляко с пробиотици (комбинирани продукти, сладолед, десерти, сирене). Много от процесите в този бранш изразходват значителни средства, поради което контролът и оптимизацията на разходите е изключително важен.

Решенията на Еколаб ви помагат да почистите и дезинфекцирате ефективно всички видове машини и оборудване, използвани в производството, чрез комплексни автоматизирани дозиращи системи в комбинация с химични продукти, предназначени да  отговорят на специфичните нужди на млечната промишленост.

Еколаб разработва и предлага индивидуални оперативни решения  касаещи дейности относно воден и енергиен мениджмънт, използване и съхранение на химични продукти и преработка и пречистване на отпадни води. Нашите клиенти се възползват от:

  • Пълен пакет от почистващи и дезинфекциращи продукти
  • Силен екип от експерти
  • Иновативни и ефективни решения
  • Индивидуален управленски и оперативен подход

Производство на сирене

Различните видове сирене - от меко сирене, полу-твърдо до твърдо сирене - имат една обща характеристика: техните технологични линии зависят изключително от постоянно...

Производство на мляко

Подобряването на хигиената в млечната индустрия е основен акцент в производствения процес, за да се задоволят непрекъснато растящите нужди на потребителите. Еколаб ще ви...

Производство на сладолед

Пазарът на сладолед се разраства с бързи темпове. Разнообразието на произвежданите стоки и начинът им на обработка са неограничени. Еколаб ще ви подкрепи в дейностите за...
Back to Top