Производители на оборудване за хранително-вкусовата промишленост

Производители на специализирано оборудване

за хранително - вкусовата промишленост

Като производител на оригинално оборудване, имате отговорността да предоставяте на клиентите си възможно най-добрия съвет за ефективно почистване и дезинфекция на оборудването, което те са закупили. Оптималната и постоянна производителност на вашето оборудване зависи до голяма степен от неговия дизайн и подходящите процедури за почистване. Дизайнът, проектиран изцяло в съответствие с изискванията за хигиена, съвместим с продуктите за почистване и възможностите за почистване на оборудването са ключовите фактори, които ще определят степента на одобрение и удовлетвореност на клиента.

Сътрудничеството с международни производители на техника и оборудване и консултанти е ключов елемент за Еколаб при проектирането и изпълнението на успешни програми за почистване. Еколаб се ангажира активно с производители на техника и оборудване по целия свят като осигурява помощ и консултация по отношение на критериите за дизайн и проектиране на оборудването и съвместимостта му с почистващите продукти и правилното им използване. Ние доставяме автоматизирани компоненти за дозиране, разпределение и съхранение в допълнение към системите за преработка и производство на хранителни продукти и можем да разработим индивидуални хигиенни процедури, за да подпомогнем почистването и дезинфекцията на всяка част от оборудването. Работата с Еколаб осигурява осезаеми и дългосрочни ползи както за производителите на оборудването, така и за крайния клиент:

  • Технически възможности за работа на място и лабораторно тестване на съвместимостта на материалите
  • Специалисти за сервиз и поддръжка по целия свят
  • Най-добрите екипи от експерти и отлично оборудване за изследователска и развойна дейност в своя клас
  • Отлично познаване на процесите и повече от 80 години опит
Back to Top