Ресторанти

В партньорство с Еколаб ще имате увереността, че всеки аспект на вашата дейност е защитен - от входа до изхода. Заедно с безопасността на приготвената храна, удовлетвореността на гостите и сигурността на служителите ви, вие може да разчитате и на помощта на нашите териториални мениджъри.  

Научете повече за нашите индивидуални програми за:

Back to Top