Фирми за кетъринг

Всеки ден вие приготвяте и сервирате стотици порции храна.  След десетилетия опит в сервирането на храна, Еколаб разбира колко е важна безопасността на храната, хигиената и чистотата за вашата ежедневна работа. Изключителният финансов натиск и задължението за спазване на  хигиенните разпоредби, които постоянно влияят на вашата ефективна работа означава, че имате нужда от надежден партньор, който да разбира вашите притеснения.

Програмата 360° на Защита на Еколаб е разработена, за да ви помогне да намалите риска от заболявания, причинени от храна, и евентуални регулаторните нарушения, без икономически загуби. Заедно с вас, нашите представители ще наблюдават целия процес от влизането на храната до почистването на кухнята и зоните за сервиране и ще ви направят индивидуална оферта, която отговаря на вашите нужди. Чрез редовните посещения ще следят за обучението на персонала и отличното познаване на нормативните изисквания и да гарантират, че всички процеси протичат гладко и в съответствие с най-новите наредби. 

  • Ефективно управление на хигиената

  • Решения за предотвратяване на заболявания, причинени от храна 

  • Искрящо чисти чаши и блестящи съдове 

  • Персонал, обучен за най-новите хигиенни разпоредби

Моля изберете вашето приложение и следвайте линка.

Back to Top