Почистване и поддръжка на търговски и промишлени сгради

Ние от Еколаб разбираме, че чистата заобикаляща среда в индустриалния сектор внушава усещане за високо качество. Специфичните замърсявания ви изправят пред редица предизвикателства. Освен това, вие приемате за ваше задължение осигуряването на безопасна работна среда за вашите служители и избягването на всякакви рискове за тяхното здраве.  

При поддържането на търговски обекти, ваша основна цел е да създадете благоприятна среда както за клиентите, така и за вашите служители. Чистотата е видима, затова е изключително важен фактор. Еколаб разбира вашите ежедневни предизвикателства за осигуряване на добри резултати при почистването и предлага индивидуални решения както за магазини, търговски центрове, универсални магазини, така и за офиси и обществени сгради.

Нашата 360° Програма за защита за търговски и индустриални сгради е създадена да осигури решения, съобразени с особеностите на вашите обекти, които ви помагат да работите чисто, безопасно и ефективно. Високо квалифицираният екип от специалисти на Еколаб ви предоставя активна подкрепа в ежедневните дейности чрез редовни и аварийни посещения. 360° Програма за защита ви осигурява: 

  • Максимално въздействие върху замърсяванията чрез специализирани продукти
  • Решения, пригодени към специфичните нужди за малки и големи повърхности
  • Поддържане на кухни и кухненски прибори чисти и блестящи, за да се избегне всякакъв риск от хранителни заболявания
  • Оптимизиране на процесите, за да се спести време
Back to Top