Решения за малки и средни преработвателни предприятия

Професионалното почистване и дезинфекция са ключови за безопасността на храните и здравето на потребителите. Това е от особено значение за малките и средни предприятия за преработка. Еколаб насочи усилия да осигури професионална подкрепа на своите дистрибутори с хигиенни решения за професионални почистващи продукти и услуги за оначи част от малките и средни производители, които имат нужда от комплексен подход. 

Тъй като разбира важността на поддържането на най-високи стандарти на хигиена и в най-малките обекти, Еколаб разработи цялостна концепция, която ще ви помогне да осигурите на клиентите си, с помощта на специалисти, продукти и услуги, ефективна и печеливша дейност.  Партньорството с Еколаб осигурява:

  • Високо ефективни продукти
  • Безопасни системи за дозиране
  • Комплексно обучение на персонала
  • Първокласен сервиз
Back to Top