Производство на готови храни и хранителни продукти

Производството на готови храни се извършва в комплексна производствена среда, включваща автоматизирани и ръчни процеси и комбинирани с голям брой компоненти с различна чувствителност и от различни източници. Тази сложност, честата смяна на продукти на производствените линии и производството на множество изделия с едно и също оборудване носят със себе си значителен риск от кръстосано замърсяване от аромати, оцветители, алергени и микроорганизми.

Строгият контрол и отлично разработените процедури са от решаващо значение за поддържане на установените стандарти за качество и за предотвратяване на кръстосано замърсяване. Всяко нарушение на тези стандарти може да има скъпи последствия от застрашаване срока на годност до пълно изтегляне на продукта и дискредитиране на търговската марка.

Еколаб разработва за месопреработвателната индустрия цялостни и ефикасни програми за управление на хигиената. От определяне на слабите места по отношения на хигиената, през продукти и системи за лична хигиена и контрол на достъпа, иновативни продукти и оборудване за хигиена на открити повърхности, специални продукти за третиране на храни, до уникалната система за контрол на хигиената, която проследява и отчита всички дейности по почистване в едно съоръжение или в целия завод; Еколаб помага за спазването и поддържането на необходимите стандарти. Нашите клиенти се възползват от:

  • Пълен набор от продукти за почистване и дезинфекция на разположение
  • Екип от експерти с богат опит и познания
  • Иновативни и икономически ефективни решения за всички сектори на хранително-вкусовата промишленост
  • Индивидуално разработени режими на работа и системи за контрол
Back to Top