Обработка/Опаковане на месо и птици

Изискванията на клиентите за качество и безопасност и увеличаващата се регулаторна намеса са неизменно предизвикателство за цялата месопреработвателна индустрия. Преработвателите на месо и птици се сблъскват с редица критични процеси в режима на производство и изискват строг контрол от получаването на животните до опаковането на крайния продукт. Запазването на продуктите е основна задача и независимо дали се отнася за първична или вторична обработка или за производство с различна степен на риск - хигиената е определящ фактор. 

Еколаб разработва за меспреработвателната индустрия цялостни и ефикасни програми за управление на хигиената. Ние разработваме и индивидулани програми, които обхващат целия процес от определяне на слабите места по отношения на хигиената, лична хигиена и контрол на достъпа, иновативни птодукти и оборудване за хигиена на открити повърхности, специални продукти за третиране на храни, система за контрол на хигиената, която проследява и отчита всички дейности по почистване в едно съоръжение или в целия завод. Нашите клиенти се възползват от:

  • Пълен набор от продукти за почистване и дезинфекция на разположение
  • Екип от експерти с богат опит и познания
  • Иновативни и икономически ефективни решения за всички сектори на хранително-вкусовата промишленост 
  • Индивидуално разработени режими на работа и системи за контрол
Back to Top