Обработка на плодове и зеленчуци

По време на обработка, бързоразвалящите се плодове и зеленчуци са изложени на риск от кръстосано замърсяване с патогенни организми и бързо разваляне. Тези рискове все по-често привличат общественото внимание и ако нещо се обърка - бързо придобива публичност. Опазването на току-що откъснатите и подложени на последваща обработка плодове и зеленчуци от микробиологично замърсяване е от първостепенно значение.

В допълнение, сезонният характер на тези продукти изисква надеждна техника и оборудване, които да осигурят безпроблемно изпълнение на всеки процес. Натрупването на замърсявания или корозията на оборудването намаляват производителността и рефлектират съществено върху финансовия резултат.

Екипът на Еколаб насочи усилия за проучване на процесите за обработка на плодове и зеленчуци и разработи ефективни хигиенни решения, които гарантират безопасни процеси. Тези разработки включват третиране на системи на базата на потапяне и на такива с улеи, системи за мониторинг и контрол на хигиената и уникална система за управление на хигиенните процеси, които проследяват и отчитат всички почистващи дейности на едно съоръжение или целия завод. Резултатът е:

  • Безопасност на храните и служителите
  • Екологични и безвредни за околната среда решения
  • Удължаване срока на годност и намаляване на количеството развалена продукция
  • Намаляване използването на водни и енергийни ресурси
Back to Top