Хлебопроизводство и сладкарство

Поддържането на оптимално ниво на хигиена в зони за "сухо" производство е истинско предизвикателство. Затворените производствени цикли и чувствителните на влага зони на обработка често затрудняват процесите на почистване. Дори и такива случаи е необходимо почистване, тъй като влагата, която се образува по време на производствения процес, може да предизвика образуване на мухъл в затворените системи. Това налага почистването и дезинфекцията на оборудването, работещо с чувствителни на влага продукти чрез материали и технологии без използването на вода. В допълнение, производителите на тестени и сладкарски изделия са задължени да поддържат високо ниво на хигиена и добър външен вид на опаковките и съоръженията, използвани за транспортиране на продуктите от производилетя до търговските обекти.

Еколаб доставя за хлебната и сладкарска промишленост ефективни и безопасни решения за поддържане на хигиена. Нашите иновативни решения за почистване работят в синхрон с концепциите за хигиена на персонала и за почистване на поточните линии.  Технологиите ни за "сухо" почистване осигуряват индивидуални решения и за най- трудните ситуации. Резултатът е:

  • Комбинация от доказани технологии, химични продукти и ноу-хау 
  • Иновативни хигиенни решения за почистване без вода
  • Практически решения съобразени с размера дори и на най-малката пекарна или магазин
  • Специални процедури за почистване на горещи повърхности 
Back to Top