Ферми

Млекопроизводителите произвеждат един от най-важните хранителни продукти - млякото. Качеството и полезните съставки на млякото и млечните продукти зависят от хигиената на животните и от условията им на живот. Добрите хигиенни практики почишават качеството и стойността на продуктите и са основна предпоставка за иуспеха или неуспеха на една мандра. 

Комплексните програми на Еколаб за хигиена на вимето работят в пълен унисон с програмите за предпазване от куцота, почистване на доилно оборудване и био-безопасност като се грижат за здравето и благосъстоянието на животните. Тези програми помагат на фермерите да:

  • Увеличат добива, качеството и цената на млякото 
  • Увеличават печалбата на стопанството
  • Да намалят опасността от инфекции в млечното стадо 
  • Да поддържат отлична жизнена среда за животните
Back to Top