Хранителни търговски обекти

Хранителни магазини

Начинът на живот и навиците на хората по целия свят се променят, това налага непрекъснати промени в предлагането и структурата на хранителните магазини. Консуматорите са станали изключително чувствителни към качеството по отношение на здравето и безопасността, имайки високи изисквания за това как и къде се предлагат стоките. Като ваш партньор Еколаб ще ви помогне да създадете чиста, безопасна и благоприятна среда, където да предлагате стоките си по начин, който създава усещане за все по-приятно и безопасно пазаруване при вашите клиенти.  

MarketGuard на Еколаб е комплексна програма за почистване, осигуряваща безопасност на храните, разработена специално за нуждите на хранителните магазини. Програмата осигурява иновативни устойчиви решения, които засягат всяка стъпка и всеки процес, за да предпазите вашите клиенти и служители при максимална ефективност. 

Програмата MarketGuard обхваща:

  • Почистване и дезинфекция
  • Почистване и поддържане на подове
  • Безопасност на храните

Ние можем да обслужим вашия магазин независимо от географското разположение. Всяко ваше обаждане носи за нас ценна информация за вашия магазин и ни помага да работим за предотвратяване на риска за безопасност на храните и да осигурим високи стандарти на качество. Ние следим за:

  • Процесите по почистване, които прилагате 
  • Обучението на вашите служители
  • Общите препоръки, свързани с ефективността на процесите и безопасността на храните.

Ние обучаваме и съветваме вашите служители как да осигурите безопасност и минимизирате риска във вашия търговски обект. Обучението включва:

  • Работа с химичните продукти и избор на подходящи методи на почистване
  • Лична хигиена и предотвратяване на кръстосано замърсяване
  • Спазване на стандартите за безопасност на храните
Back to Top