Производство на козметика и продукти за лична хигиена

Козметичната индустрия има специфични нужди при изпълнение на процесите по почистване породени от специфичните суровини, използвани в съвременните козметични продукти. Еколаб предлага широка гама от почистващи продукти за третиране на открити и закрити повърхности, които ще оптимизират процесите за почистване като осигуряват ефективност и икономии на разходи. С тези продукти ние предоставяме обучение на персонала за методите на почистване, CIP диагностика, разработване на хигиенни планове и отстраняване на неиправности. Нашите клиенти се възползват от:

  • Експертни познания на хигиенните процесим необходими за това производство 
  • Експертни познания при премахването на изключително фини замърсявания 
  • Лабораторни проучвания и тестове по специфични задания, за да се предложи най-добрия хигиенен план 
  • Обучение за методологията и техниките за хигиена

  • Доставка на продукти в съответствие с необходимите стандарти

  • По-малко престои

Back to Top