Фармацевтична, козметична и биотехнологична индустрия и химическа промишленост
blue/white pills

Фармацевтична, козметична и биотехнологична индустрия и химическа промишленост

 Фармацевтичната, биотехнологичната и козметичната индустрии поставят специфични предизвикателства по отношение на процесите по почистване и дезинфекция, което изисква и специфични познания. Необичайни примеси като органични и неорганични пигменти и емулсии масло-във-вода и вода-в-масло изискват специални почистващи продукти и специализирани познания. Подобно на самия производствен процес, процедурите за почистване и дезинфекция трябва да са валидирани и изискват допълнителни аналитични техники. 

Еколаб разбира тези предизвикателства и предоставя набор от решения за добри производствени практики, които да гарантират спазването на строгите правила за производство. Our validation support, and the dedication of our Sales and Support team, is unmatched throughout these industries. Нашите клиенти се възползват от

  • Експертни познания в областта, които осигуряват оптимизирани процедури по почистване, CIP проверка и отстраняване на проблеми
  • Лабораторни тестове за ваши конкретни проекти, за да предложим най-добрия хигиенен план
  • Методолични и технически обучения

  • Последователност и ефективност на производствения процес

  • По - малко престои

Онлайн валидация

Back to Top