Продукти на основата на активен кислород

Продукти & Програми

Продукти на основата на активен кислород

Секусепт Пулвер Класик

Всеки използван инструмент в медицинската практика се счита за контаминиран. Остатъците от кръв, белтък, тъкани и др. налагат сигурно почистване и дезинфекция. Sekusept Pulver...

Секусепт Актив

Sekusept Aktiv – най-доброто комплексно решение за ефективно почистване и дезинфекция на инструменти и анестезиологична екипировка. Средство на избор за почистване и дезинфекция на...

Back to Top